Uw privacy met AVG of GDPR

Via deze website worden uw gegevens altijd versleuteld verstuurd naar Busenco. Vanaf 25 mei 2018 wordt uw persoonlijke data ook door de Europese privacywetgeving beschermd. Dan treedt de Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR in werking.

Bij Busenco vragen we heel wat persoonlijke informatie van u op, bijvoorbeeld bij een aanvraag busvervoer of kampvervoer.

Wat betekent deze nieuwe AVG privacywetgeving voor uw gegevens bij Busenco?

Volgend stappenplan wordt uitgerold bij Busenco om aan de nieuwe criteria te voldoen bij de verwerking en gebruik van uw gegevens. Een groen vinkje betekent dat dit al in orde is. Een oranje vinkje geeft aan dat we hieraan nog werken.

 1. Bewustmaking
  • Binnen de Busenco-organisatie zijn alle verantwoordelijken op de hoogte over de aankomende veranderingen. Zij moeten inschatten welke gevolgen of AVG-wetgeving zal teweegbrengen voor Busenco en welk beleid nodig is bij het gebruik en verwerking van uw gegevens.
 2. Dataregister
  • Uw persoonsgegevens blijven in de juiste handen. We weten op welke manier ze verzameld worden (via website, mail of telefoon) en wie er toegang tot heeft. De verwerking ervan wordt geregistreerd in onze backoffice.
 3. Communicatie
 4. Rechten van de betrokkene, uw rechten
  • Uw rechten als betrokkene van uw persoonsgegevens houden in dat u ten alle tijde inzage kan vragen over uw informatie, deze moet kunnen aanpassen of moet kunnen verwijderen.
 5. Verzoek tot toegang
  • Uw recht tot toegang tot uw gegevens. Binnen een termijn van maximum 30 dagen moet voldaan worden aan uw vraag tot inzage, aanpassingen of verwijderen van uw gegevens.
 6. Internationaal
  • Van elk Europese en niet-Belgische klant dienen we op de hoogte te zijn onder welk overheidsorgaan de bevoegdheid over GDPR of AVG valt.
 7. Verplichting van een Data Protection Officer. Busenco is niet verplicht om met een erkende DPO te werken. Dit is enkel verplicht in geval aan 1 van volgende criteria wordt voldaan:
  • de organisatie een overheidsinstantie of -orgaan (behalve het gerecht)
  • de organisatie is hoofdzakelijk belast met de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens zoals ras, politieke voorkeur, religieuze overtuiging of strafrechtelijke feiten
  • organisatie hoofdzakelijk belast met gegevensverwerking die regelmatige en stelselmatige observatie van betrokkenen op grote schaal eisen

  .

Houd mij op de hoogte over de uitrolling en toepassing van GDPR bij Busenco.